כל התכשיטים עמידים במים 💧 2 פריטים ב-₪199 + משלוח חינם! משלוח חינם בתוך 3-5 ימי עסקים🛵 חדש! ניתן לשלם גם בביט🥳

תקנון האתר

כתובת בית העסק

רישום העסק: סולמטיק שפיץ
ע.מ: 052693926
כתובת: נווה אלון 1 רחובות (אין קבלת קהל)
טלפון: 050-656-8975

כללי

1. סולמטיק הינה חברה המספקת מוצרים באמצעות אתר אינטרנט, ועסקאות טלפוניות.
2. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשמע.
3. שימוש באתר, הצטרפות למועדון האתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע”י האתר, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר.
הליך הרכישה
1. לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
2. לרכישת מוצר באמצעות הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המצוין באתר או בכל מקום אחר בו מתפרסם מספר שרות הלקוחות ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוח להזמינו.
3. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר וקבלת אישור מנציג טלפוני או אסמכתא בכתב מהאתר יהווה אישור להזמנת מוצר.
4. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכול בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי.
5. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפויה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
6. במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי רשאית החברה לבטל את ההזמנה ללא הודעה מוקדמת.
7. הרכישה באתר מסכום העולה על 50 ש”ח (התשלום בכרטיס האשראי ודומיו צריך להיות גבוה מ 50₪
8. אין כפל מבצעים (למעט פרסום באתר או במוצר המעיד על היתכנות של כפל מבצעים).
9. שובר לרכישה או קופון מחושבים מהמחיר המקורי של הפריט המופיע באתר.
10. חברת סולמטיק רשאית להפסיק כל מבצע אשר יוצג באתר ללא הודעה מוקדמת.
11. הרכישה באתר מגיל 18 בלבד

שימוש באתר

1. לקוח רשאי לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
א. הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.
ב. הלקוח בעל כרטיס אשראי מוכר ותקף בישראל.
ג. הלקוח בעלת תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר אם:
א. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
ב. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.
ג. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
ד. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר- או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או צד ג.

מדיניות החלפה

במידה ואינך מרוצה מהפריט שרכשת והנך מעוניינת להחליפו לפריט אחר נשמח לעמוד לרשותך ולבצע את ההחלפה בקלות וביעילות
ניתן להחליף במספר דרכים:
עד 14 ימים מיום מסירת המשלוח לנקודה וכל עוד לא נעשה שימוש במוצר:
– בתאום שליח עם שרות הלקוחות בתוספת תשלום בגובה 39₪.
– בעת ההחלפה יש להצטייד באריזה המקורית ובחשבונית הקנייה.

ביטול הזמנה

1. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”)
2. ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.
3. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר או בפנייה לשירות הלקוחות בטלפון או בוואטסטפ.
4. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם וכן, בגובה דמי המשלוח.
5. ביטול ההזמנה ע”י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
6. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שימוש, אלא באישור מראש של האתר.
7. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
8. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה:
– אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי.
– במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג’ כלשהו.
– כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
– ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.
-במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
9. תיאום שליח לאיסוף מוצרים להחזרה הינו בתוספת תשלום.
10. החזר כספי יינתן עבור מוצרים שעלותם מעל 50₪.
11. מסך ההחזר יקוזז סכום בגובה עלות דמי המשלוח לפי התעריף הבא: 29 ש”ח בגין שליח עד הבית ו5% מגובה העסקה בגין עמלת סליקה.

סודיות מידע

1. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
2. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
הסכמה מדעת לקבלת דיוור ישיר ו\או פרסום מהאתר
1. בעת מסירת פרטי המשתמש שלך , לרבות רישום לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או ‏בתהליך ביצוע הזמנה , הנך כמשתמש באתר מסכים ומאשר למפעיל האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליך הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות שיווקית של האתר, לרבות הצעות לרכישת מוצר או שירות ו/או ‏דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות .
2. בקשת הסרה מדיוור ישיר : הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, ‏לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל אשר ישלח אליך מאת מפעיל האתר, ובמקרה שכזה ‏לא יישלחו אליך הודעות נוספות .‏

תנאים נוספים

1. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
2. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, הטלפון או בחנות.
3. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
4. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.
5. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך ברחובות בלבד.
6. חברת סולמטיק אינה אחראית לכל נזק גופני, פריחה, רגישות בעור או פגיעה שתיגרם ללקוח או לצד ג’ מכיוון שהתכשיטים שלנו מכילים מתכות וחומרים שונים. אנו ממליצים להימנע ממגע עם חומרים כמו חומרי ניקוי, תרסיסי שיער וכדומה.
7. במידה והנך רגיש לסוגי מתכות שונים מומלץ להתייעץ עם רופא לפני ענידת התכשיטים.
8. סוגר השרשראות והצמידים חזק מאוד לכן אנו ממליצים בחום לענוד את התכשיטים הללו רק מגיל 18 בלבד ובפיקוח. זאת בשל הסיכון לפגיעה ופציעה שעשויים לקרות במקרה של אינם נלבשים בצורה תקינה.
9. למען הסר ספק חברת סולמטיק לא תהיה אחראית במישרין או בעקיפין לכל נזק, פגיעה או מחלה מכל סוג אשר שייגרמו מענידת המוצרים.

שירות לקוחות

– בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח הודעה דרך שרות הלקוחות באתר החברה .
– בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של בקשתך. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

1. לתשומת לב הלקוחות, לא ניתן לערוך/ לשנות הזמנה לאחר ביצועה ע”י הלקוח.
2. במקרים מסוג זה יוכל הלקוח לבצע החלפה/ החזרה מול סניפי הרשת בכפוף למדיניות החזרת מוצרים.
אחריות למוצר: תקופת האחריות הינה למשך 12 חודשים מתאריך הקנייה .
– אין אחריות על קילופים ושפשופים.
– אין אחריות על פגם שנעשה בזדון.
– אין אחריות על אבנים / חרוזים / ניטים / סוגרים.
– אין אחריות על פרטי עודפים.
– אין אחריות על שימוש לא סביר במוצר.
– אין אחריות על פגם הנגרם כתוצאה משימוש כלשהו במים / כביסה / חומרי ניקוי / תכשירי טיפוח / בושם.
– במסגרת האחריות הלקוח ידאג לשלוח תמונות מוצר או את המוצר לשירות הלקוחות (לפי שיקול דעתו של מנהל השירות).
– במידה ולא ניתן לתקן את המוצר הלקוח יקבל מוצר חדש או מוצר חליפי באיכות תקינה לפי שיקול דעתו של מנהל השירות.
– במידה ולא ימצא ללקוח פתרון של תיקון או החלפה חברת סולמטיק תזכה את הלקוח בזיכוי לאתר לרכישה חדשה באותו הסכום אשר שולם במועד הרכישה.

תפריט נגישות